Phương tiện của bạn là gì?

  Chế tạo xe

  Mô hình xe

  Năm xe

  Phương tiện ở đâu?

  Xe đã có ở Vương quốc Anh chưa?

  Không

  Phương tiện ở đâu?

  Xe hiện đang được đăng ký ở đâu?

  Mã ZIP ở Mỹ là gì? (Nếu bạn biết nó)

  Xe hiện đang ở thị trấn nào?

  Trước đó chiếc xe đã được đăng ký tại Vương quốc Anh?

  Bạn đã sở hữu chiếc xe này hơn 6 tháng trong khi sống bên ngoài Vương quốc Anh hơn 12 tháng?

  Không

  Chi tiết của bạn

  Tên Liên lạc

  Địa chỉ email

  Số điện thoại

  Khi nào bạn dự định chuyển đến Vương quốc Anh?

  Có điều gì khác bạn muốn chúng tôi biết không?

  Bất kỳ thông tin bổ sung nào về việc nhập khẩu của bạn có thể giúp chúng tôi báo giá chính xác hơn. Vd: Bạn đã từng đăng ký xe ở Anh trước đây chưa? ... Bạn có sửa đổi gì về xe không?, V.v.